Schöne Winterzeit

Sorry - this product is no longer available

CD von Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer
Artikelnummer: CD12
Produktspezifikation
Kategorie CD
8,50 €

1. Schöne Winterzeit / Prelepi zimski čas 2:59
S&V Avsenik

2. Weihnachtswünsche, Sterne der Heiligen Nacht / Zvezde na nebu žare, Novoletne želje 4:00
S&V Avsenik, H. Kohnen

3. Hirtenlied / Pastirček 3:45
S&V Avsenik

4. Gitarren-Romanze / Romanca za kitaro 3:34
S&V Avsenik

5. Wintermärchen / Zimska pravljica 2:50
S&V Avsenik

6. Es kommt die Weihnachtsmann / Dedek Mraz prihaja 2:53
S&V Avsenik, C. Coschin

7. Die Liebe ist viel zu schön / Če bližnjega rad imaš 4:16
S&V Avsenik, R. Leiss

8. Ich denke oft an schöne Zeiten / Vse moje misli so pri tebi 4:13
S&V Avsenik, C. Coschin

9. Am Weihnachtsabend / Zimski večer 3:03
S&V Avsenik, H. Kohnen

10. Kinderwünsche / Otroške želje 3:03
S&V Avsenik, H. Kohnen

11. Krampustanz / Koledniška polka 3:00
S&V Avsenik

12. Gitarrenländler / Cvetkin valček 3:10
S&V Avsenik

13. Rund um Neujahr herum / Okoli novega leta 2:35
S&V Avsenik

14. Mit Polkaschwung ins Neue Jahr / S polko v novo leto 2:49
S&V Avsenik

15. Die herrliche Weihnachtszeit / Družinski praznik 2:51
S&V Avsenik, C. Coschin

16. Wünsche hat man viel im Leben / Vse življenje same želje 3:17
S&V Avsenik, B. Karsten

17. Es ist so schön mit dir allein / Lepo je s teboj 2:55
S&V Avsenik

18. Mitternachtsglocken / Polnočni zvonovi 3:25
S&V Avsenik

19. Unser Monatskalender / Novoletni koledar 2:42
S&V Avsenik, F. Ruger

20. Glocken der Heimat / Žalostno poje zvon prek poljane 2:32
S&V Avsenik, H. Werner

1. Schöne Winterzeit / Prelepi zimski čas 2:59
S&V Avsenik

2. Weihnachtswünsche, Sterne der Heiligen Nacht / Zvezde na nebu žare, Novoletne želje 4:00
S&V Avsenik, H. Kohnen

3. Hirtenlied / Pastirček 3:45
S&V Avsenik

4. Gitarren-Romanze / Romanca za kitaro 3:34
S&V Avsenik

5. Wintermärchen / Zimska pravljica 2:50
S&V Avsenik

6. Es kommt die Weihnachtsmann / Dedek Mraz prihaja 2:53
S&V Avsenik, C. Coschin

7. Die Liebe ist viel zu schön / Če bližnjega rad imaš 4:16
S&V Avsenik, R. Leiss

8. Ich denke oft an schöne Zeiten / Vse moje misli so pri tebi 4:13
S&V Avsenik, C. Coschin

9. Am Weihnachtsabend / Zimski večer 3:03
S&V Avsenik, H. Kohnen

10. Kinderwünsche / Otroške želje 3:03
S&V Avsenik, H. Kohnen

11. Krampustanz / Koledniška polka 3:00
S&V Avsenik

12. Gitarrenländler / Cvetkin valček 3:10
S&V Avsenik

13. Rund um Neujahr herum / Okoli novega leta 2:35
S&V Avsenik

14. Mit Polkaschwung ins Neue Jahr / S polko v novo leto 2:49
S&V Avsenik

15. Die herrliche Weihnachtszeit / Družinski praznik 2:51
S&V Avsenik, C. Coschin

16. Wünsche hat man viel im Leben / Vse življenje same želje 3:17
S&V Avsenik, B. Karsten

17. Es ist so schön mit dir allein / Lepo je s teboj 2:55
S&V Avsenik

18. Mitternachtsglocken / Polnočni zvonovi 3:25
S&V Avsenik

19. Unser Monatskalender / Novoletni koledar 2:42
S&V Avsenik, F. Ruger

20. Glocken der Heimat / Žalostno poje zvon prek poljane 2:32
S&V Avsenik, H. Werner

Produktspezifikation
Kategorie CD
Schreiben Sie Ihre eigene Bewertung
  • Nur registrierte Benutzer können Bewertung verfassen
*
*
Schlecht
Sehr gut